Tel. +45 53 11 29 10 mail@automationlab.dk

Kommuniker med jeres maskiner via ALDAQ.com

Uanset hvor installation befinder sig, og uanset hvilke fysiske størrelser,

der ønskes visualiseret, kan data findes online

ALDAQ.com er et 100% fleksibelt dataloggersystem, der kan måle og logge alle kendte industrielle elektriske signaler
samt en lang række feltbus signaler.

Produktet tilbyder via. ALDAQ.com et webbaseret brugerinterface med visualisering af udvalgte data på en brugervenlig og præsentabel måde.

Kombineret styring og datalogning
Dataloggerne til ALDAQ.com-konceptet kan leveres som en fast konfigureret enhed med et mindre antal I/O, eller som en modulopbygget enhed baseret på kvalitets PLC-teknologi. Sidstnævnte kan dermed også konfigureres til at håndtere styringsmæssige opgaver – samtidig med at der logges data.

Data transmission
De loggede data sendes direkte fra enheden til en prædefineret databaseserver.

Datatransmissionen foregår via traditionel internet kommunikation med http-protokollen. Med denne teknologi er der typisk ingen problemer med porte, der skal åbnes i firewalls for at data kan transmitteres.

Alternativt tilbydes en løsning med mobil datakommunikation til installationer på steder, hvor der ikke umiddelbart er internet tilgængelig.

Data eksport
Data kan eksporteres til Excel ved hjælp af et medfølgende plug-in og kan desuden udveksles med øvrige IT-systemer via dataudtræk fra det integrerede API.